مسجد جامع سراب

این بنا در نزدیکی مجموعه بازار سراب واقع است . بنای مسجد، ازیک شبستان بزرگ و صحن کوچک سمت غربی آن تشکیل یافته و فاقد مناره و گلدسته است .

این مسجد دارای دو در ورودی است که یکی درشرق مسجد و دیگری درضلع غربی آن بازمی شود . در بالای در ورودی شرقی، کتیبه ای ازسنگ مرمر به خط نسخ و متعلق به دوره ترکمانان آق قویونلو به چشم می خورد و تاریخ ۸۷۵ ه-. ق و نام بانی مسجد "حاجی رفیع الدین بن الحاجی مشید الدین" برآن نقر شده است . این دربه وسیله ده پله به صحن و سپس شبستان مربوط می شود . درغربی نیز به واسطه هفت پله بلند سنگی، حیاط کوچک غربی را به شبستان بزرگ مسجد متصل می سازد . شبستان مسجد به ابعاد ۲۱×۴۷/۵ متر، درامتداد شرقی غربی قرار گرفته و محراب های سه گانه درضلع جنوبی آن تعبیه شده اند . این شبستان به وسیله ۶۰ گنبد کوچک که روی طاق های جناغی و پایه های آجری با ابعاد مختلف قرار گرفته، پوشش یافته است . ارتفاع متوسط این گنبدها ازکف شبستان، درحدود ۵/۴ متر است؛ اما ردیف چهارم که بلندتر ازدیگر گنبدها است، ۲/۶متر ارتفاع دارد . بدنه داخلی مسجد فاقد تزیینات هنری است و فقط درضلع جنوبی این شبستان، سه محراب به اندازه های مختلف دیده می شود که دوتای آنها دارای پوششی ازگچ و تزینات بسیار ابتدای است . بقیه سطح بدنه ها، آجر ساده است . محراب سوم، ازکاشی های بسیار زیبایی با نقوش برجسته اسلیمی ختایی و لعاب فیروزه ای ازدوره مغول تزیین شده است . قسمتی ازکاشی های فروریخته این محراب را دردیواره خارجی مسجد اوچ گوزلی(سه چشمه) سراب به کار برده اند .