مهدي بيك

از ايل اسپرلوست كه در ميان شقاقي سراب وگرمرود باشند، مدتي در تبريز خدمت ميرزا خدادادخان دنبلي و بيگلر بيگي آنجا بسر برده و اواخر عمرش در اصفهان گذرانيده و دركاروانسراي فيل آنجا در تاريخ 1214 به سراي آخرت خراميده است

(تربيت، ص 364).

مهدي شاعر بي باك و نترس بود مثنوي ليلي و مجنون را به شكل هزل گفته بود

كه برخلاف انتظار مورد پسند عبدالرزاق دنبلي قرارگرفته بود (تذكر، شعراي، آذربايجان شرقي، ص 158).

نمونه اي از اشعار اوست:

خطا به گرد عارض، لعل تو چوق سر بركشد

خطي از عنبر به گرد جنت و كوثركشد

مشاهیر و مفاخر شهرستان سراب - آذربایجان شرقی

مردم شهرستان سراب به مباحثه و شعر و شاعري علاقه خاصي معطوف مي دارند و اگر اوقات فراغتي پيدا كنند محفلي تدارك ديده و به مشاعره و تفسير مي پردازند بطوري كه اگر با يكي از اهل اين فن همراه باشي يا خود شعر گويد ، يا شعر شاعر ديگري را نقد و بررسي ميكند. روي همين اصل در شهرستان سراب شعرا زياد به پا خاسته اند و به خاطر ارادت خاص به اهل بيت عصمت و طهارت بيشتر شعرهايشان به مرائي و مداحي اهل بيت پيامبر و معصومين (ع) است .