راز موفقیت1

دسته: رازهای موفقیت نوشته شده توسط Super User بازدید: 3073

اگر می خواهید درآمدتان دو برابر شود

کارهای روزمره ی خود را بنویس

و آنها را به دو دسته تقسیم کن

کارهای غیر ضروری را کنار بگذار

و در انجام کارهای مهم بیشتر و جدی تر کوشش کن