درباره ی روستای برنج آباد

روستای برنج آباد یکی از روستاهای آذربایجان شرقی است واقع در شهرستان سراب و در بخش شربیان قرار گرفته است.

 

تعداد خانوار جمعیت با سواد بی سواد
101 302 159 143