سيدجواد ابوترابي

استاد سيدجواد ابوترابي در سال 1300 خورشيدي در شهر سراب متولد مي شود. از 9 سالگي به كسب علم و دانش اشتياق فراوان از خود نشان داده و در مكتب عالماني چون شيخ ابوالقاسم احقري و حاج ميرزا حسين محدثي

و... به تحصيل قرآني و ادبيات مي پردازد.از نوجواني به شعر علاقمند شده و سرآغاز شعر را با سروده هاي مذهبي و رثايي آغاز ميكند. ازكودكي براي تأمين معاش و هزينه مكتب كارگري ميكند.در سال 1322 به دامنه هاي سبلان عزيمت نموده و به مدت 10 سال در طايفه ي مغانلو اقامت ميگزند. استاد در اين مدت به تدريس كودكان طايفه ي فوق مشغول گرديده و به عنوان وكيل تام الاختيار ان طايفه در امور حقوقي به فعاليت مي پردازد. رفتار و منش انساني و صادقانه ي وي او را به چهره اي محبوب و مشهور مبدل مي سازد، چنانكه در آنجا به نام ايشان چندين محال (يور) و رودخانه نامگذاري ميگرددكه هنوز نيز به آن نام شناخته مي شوند.در سال 1333 ازدواج كرده و به اتفاق همسرش براي اقامت دائمي به شهر سراب مراجعت مي نمايد.... و سرانجام پس از سال هاي سال فعاليت در عرصه ادبيات، روز 25 اسفند ماه 1378 رخت از جهان فاني مي بندد.

او عمري سالك راه حقيقت و طريقت بود و از اين است كه هماره عرفان در اشعارش موج مي زند:

دئديم عشق نئدور دئيد معنا دير              ساحيل سيز توكنز درين دريا دير

او درياده هر قطره بير موسي دير   اوزي دريا، اوزي طور سينا دير

مشاهیر و مفاخر شهرستان سراب - آذربایجان شرقی

مردم شهرستان سراب به مباحثه و شعر و شاعري علاقه خاصي معطوف مي دارند و اگر اوقات فراغتي پيدا كنند محفلي تدارك ديده و به مشاعره و تفسير مي پردازند بطوري كه اگر با يكي از اهل اين فن همراه باشي يا خود شعر گويد ، يا شعر شاعر ديگري را نقد و بررسي ميكند. روي همين اصل در شهرستان سراب شعرا زياد به پا خاسته اند و به خاطر ارادت خاص به اهل بيت عصمت و طهارت بيشتر شعرهايشان به مرائي و مداحي اهل بيت پيامبر و معصومين (ع) است .