عبادالله پهلوان

وی در سال 1215 هجری قمری در شش ماهگی در سرزمین آذربایجان - شهرستان سراب - روستای سردهادیده به جهان گشود.پهلوان در ایام کودکی از وجود پدر محروم می شود و در دامان پاک مادر رشد و نمو می کند.چون از

وجود پدر محروم بود دوران کودکی را در نهایت تنگدستی پشت سر می گذارد،عبادا… جوان هر قدر بزرگتر شده اثار پهلوانی و بزرگمنشی در او نمایانتر می شود.عبادا…مردی با ایمان و پهلوانی با تقوا و جوانمرد بودو درب خانه اش به روی همه مردم باز بود و هر کس گذرش بدان منطقه می افتاد به منزل عبادا… می رفت و پهلوان با گشاده رویی از ان رهگذران پذیرایی می کرد،در این مجال اندک نگاهی گذرا به نمونه ای از کشتی های این پهلوان نامی   آذربایجان می اندازیم.پهلوان عبادا…پس از انکه پهلوانان منطقه را مغلوب می کند در یکی از کشتی های مهم خود با پهلوان یار محمد اذربایجانی که از پهلوانان نامی ان عصر بود رودر رو می شود .

پهلوان یار محمد سالها کوس یکتایی و بی رقیبی می زد یکه پهلوان اذر بایجان به شمار می رفت پهلوان عبادا…را که تازه کار بود به پهلوانی قبول نداشت و عبادا… که می خواست خودرا بشناساند و آرزویی جزء رو به رو شدن با حریفان سر شناس نداشت به محل سکونت او که در قریه احمد اباد در دوازده فرسنگی تبریز واقع است رسانید و در زور خانه پهلوان نامدار به ورزش پرداخته و ادعای کشتی با پهلوان یار محمد را می کند.یار محمد که او را در حد و اندازه خود نمی دانست می گوید که با شاگردانش کشتی بگیردو عبادا… تمام شاگردانش را یکی پس از دیگری شکست می دهد و در اخر یار محمد ناچار می شود خود نیز کشتی بگیرد  بعد از کش و قوسهای فراوان عبادا…یار محمد را بر زمین می زند و با این کار آوازه پهلوان عبادا…در سراسر اذربایجان می پیچد و بعد از ان به دیگر بلاد ایران می رود و در اکثر کشتیها بر حریفان چیره می شود که از جمله ان پهلوانان ابراهیم یزدی و صادق قمی می باشد.

پهلوان عبادا…علاوه بر پهلوانان ایرانی با پهلوانان دیگر کشورها هم کشتی گرفته و بر انها نیز فایق می اید که ایتالح روسی و سلیمان قفقازی از ان جمله اند.پهلوان عبادا…شاگردانی نیز داشته که از جمله انان پهلوان حسین اوغانی سرابی و پهلوان محمد حسین خرم می باشد.پهلوان عبادا…پهلوانی شهیر و مردمی بوده که هنوز هم از او به نیکی یاد می شود و به حق که پهلوانان نمی میرند.پهلوان عبادا…در سال 1317 هجری قمری در روستای سردها چشم از جهان فرو بست. روحش شاد راهش پر رهرو و یادش گرامی باد

مشاهیر و مفاخر شهرستان سراب - آذربایجان شرقی

مردم شهرستان سراب به مباحثه و شعر و شاعري علاقه خاصي معطوف مي دارند و اگر اوقات فراغتي پيدا كنند محفلي تدارك ديده و به مشاعره و تفسير مي پردازند بطوري كه اگر با يكي از اهل اين فن همراه باشي يا خود شعر گويد ، يا شعر شاعر ديگري را نقد و بررسي ميكند. روي همين اصل در شهرستان سراب شعرا زياد به پا خاسته اند و به خاطر ارادت خاص به اهل بيت عصمت و طهارت بيشتر شعرهايشان به مرائي و مداحي اهل بيت پيامبر و معصومين (ع) است .