هاشم طرلان

نامش هاشم و درسال 1306 شمسي متولد شده است. درهفت سالگي شروع به تحصيل كرده و به علت علاقه ي شديد به ادبيات ازكلاس پنجم به شعرگفتن شروع كرده است.در سال 1317 شمسي در روستاي زنگين آباد

سراب مسكن گزيد و در جنگ جهاني دوم به تهران آمده و مشغول تجارت شده است. پس ازواقعه ي 21 آذر1325 مدتي در زندان مانده بود. طرلان مجموعه اشعاري به نام « آلولي شعرلر» به چاپ رسانيده است. از اوست :

اونودوم كؤنلومون كدرين دئيه               گزديم بوائللري من آدديم- آدديم

اما اوره كيمين هرتسلي سين                 آختاريب يئنه ده، وطنده تابديدم

(همان، ص 177)

مشاهیر و مفاخر شهرستان سراب - آذربایجان شرقی

مردم شهرستان سراب به مباحثه و شعر و شاعري علاقه خاصي معطوف مي دارند و اگر اوقات فراغتي پيدا كنند محفلي تدارك ديده و به مشاعره و تفسير مي پردازند بطوري كه اگر با يكي از اهل اين فن همراه باشي يا خود شعر گويد ، يا شعر شاعر ديگري را نقد و بررسي ميكند. روي همين اصل در شهرستان سراب شعرا زياد به پا خاسته اند و به خاطر ارادت خاص به اهل بيت عصمت و طهارت بيشتر شعرهايشان به مرائي و مداحي اهل بيت پيامبر و معصومين (ع) است .